Promocja polskich owoców i warzyw wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Kampania została stworzona z myślą o poprawie, jakości zdrowia seniorów oraz zachęcenie ich do spożywania większej ilości polskich płodów rolnych.

Idea i początki

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest placówką edukacyjną dla osób starszych, dzięki której nabywają wiedzę i nowe umiejętności. Głównym celem istnienia tego typu placówek jest aktywizacja osób starszych oraz poprawa jakości ich życia.

Początki Uniwersytetów Trzeciego Wieku sięgają 1972 roku, kiedy profesor Pierre Vellas zebrał grupę seniorów, aby zorientować się, czego oczekują od uniwersytetu. Współpracując z lekarzami i specjalistami z dziedziny zdrowia publicznego, zaproponował program, który umożliwi polepszenie warunków życia seniorów żyjących w niedostatku i często samotnych.

Przepisy z wykorzystaniem polskich owoców i warzyw

Zupa krem z dyni

Leczo warzywne

Koktajl owocowo-orzechowy