O projekcie

Jak wiadomo, z wiekiem ludzki organizm ulega zmianom, które wynikają ze starzenia się komórek. Zmniejsza się odporność, spada kondycja układu pokarmowego, a składniki odżywcze są słabiej przyswajane. Dlatego u osób starszych rośnie zapotrzebowanie na niektóre składniki mineralne i witaminy, które można znaleźć w polskich owocach i warzywach.

Kampania pn. „Promocja polskich owoców i warzyw wśród słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku”, została stworzona z myślą o poprawie, jakości zdrowia seniorów oraz zachęcenie ich do spożywania większej ilości polskich płodów rolnych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaleca, aby warzywa i owoce stanowiły połowę spożywanych produktów w codziennej diecie. Według badań przeprowadzonych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, blisko 70% chorób występujących u osób starszych wynika ze złego sposobu odżywiania.

Zmiana nawyków żywieniowych seniora jest niełatwa, ale konieczna. Realizując kampanię liczymy na zwiększenie świadomości seniorów na temat prozdrowotnych korzyści płynących ze spożywania polskich owoców i warzyw. Żywimy nadzieję, że przekazując rzetelne informacje na temat prozdrowotnych właściwości polskich płodów rolnych, seniorzy chętniej i częściej włączać je będą do swojej diety.